Riskinä sosiaalinen eristäytyminen | Home Instead
Etsi lähin toimisto Soita 010 841 7400

Riskinä sosiaalinen eristäytyminen

Olet täällä

Muistisairas vetäytyy kotiin
Muistisairaan hoitaminen voi olla hyvin yksinäistä omaishoitajalle, kuin myös muistisairaalle itselleen. Home Insteadin toteuttama tutkimus osoittaa, että eristäytyminen on todellinen uhka muistisairaalle ja hänen omaisilleen.

Tutkituista omaishoitajista 74% ilmoitti vetäytyneensä sosiaalisista suhteista muistisairauden myötä. Tämän johdosta 85% kokee elämänlaatunsa heikentyneen. Suurimpana syynä vetäytymiseen pidetään mahdollisia yllättäviä käytösmuutoksia, kuten hämmentyneisyys, muistiongelmat ja heikko arviointikyky. Tämä voi tehdä ulos lähtemisestä pelottavaa muistisairaalle.

Käytösoireet ovat myös omaiselle raskaita kohdata. Haasteelliseksi tilanteen tekee se, että muistisairas henkilö ei aina itse tiedosta, että jotain on pielessä hänen käytöksessään. Tämä voi aiheuttaa haastavia tilanteita, jotka voivat kärjistyä esimerkiksi harhaluuloiksi, äänekkääksi käytökseksi tai raivostumiseksi.

Siksi niin moni kokeekin helpommaksi jäädä kotiin, mikä lisää riskiä sosiaalista suhteista eristäytymiseen. 87% kertoo ulkoilun vähentyneen muistisairauden vuoksi. 62% kertoo myös ostosten teon ja asioinnin vähentyneen. Jos tämä kierre saa alkunsa, on sillä merkittävät vaikutuksen erityisesti omaishoitajan jaksamiseen.

Tutustu tutkimuksen tuloksiin.

Home Instead Inc. toteutti huhtikuussa 2015 tutkimuksen, jossa haastateltiin 692 muistisairaan omaishoitajaa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. 


Palaa Muistiystävällinen Yritys -sivuston pääsivulle.