Suoramarkkinointirekisteri | Home Instead
Etsi lähin toimisto Soita 010 841 7400

Suoramarkkinointirekisteri

Olet täällä

Home Instead Finland Oy
Rekisteriseloste

Yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Home Instead Finland Oy, Käyntiosoite: Valimotie 2, 00380 Helsinki Y-tunnus: 2215245-1

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Olli Houttu, Home Instead Finland Oy, olli.houttu@homeinstead.fi Puh +358 50 337 5854

3. Rekisterin nimi ja rekisteröinnin peruste
Home Instead Finland Oy:n suoramarkkinointirekisteri, jossa rekisteröinnin perusteena on henkilötietojen hallinnointi suoramarkkinoinnin toimenpiteitä varten eri kanavissa.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Home Instead Finland Oy:n suoramarkkinointirekisterin rekisteröinnin perusteena on henkilötietojen hallinnointi suoramarkkinoinnin toimenpiteitä varten eri kanavissa. Henkilötietoja voidaan käyttää Home Instead Finland Oy:n ja sen tarkoin valittujen yhteistyökumppaneiden mainontaan, markkinointiin, kampanjoihin, suoramainontaan, mielipide- tai markkinatutkimukseen sekä näihin rinnastettaviin lähetyksiin sähköisten kanavien, kuten sähköpostin, välityksellä.

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista voidaan informoida lisäksi kampanjakohtaisilla rekisteriselosteilla. Tähän lukeutuvat kampanjat ovat ennakolta määriteltyjä ja kestoltaan lyhytaikaisia. Näiden kampanjoiden tietosisällöstä informoidaan erillisessä, kyseistä kampanjaa varten laaditussa rekisteriselosteessa.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Suoramarkkinointirekisteri pitää sisällään tietoja luonnollisista henkilöistä.

6. Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista
Henkilörekisteri sisältää tietoja rekisteröidyn etu- ja sukunimestä, sähköpostiosoitteesta, puhelinnumerosta, maakunnasta sekä tilatuista Home Instead Finland Oy:n palveluista.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja jotka on saatu, kun henkilö on itse antanut henkilötietonsa Home Instead Finland Oy:lle lähettämällä yhteydenottopyynnön, ilmoittautumalla maksuttomiin tilaisuuksiin, ladannut materiaaleja tai tilannut uutiskirjeen. Rekisteri sisältää myös henkilötietoja, jotka on saatu keräämällä tietoja erilaisista verkostoitumistapahtumista henkilön itse antamana.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Home Instead Finland Oy:n yhteistyökumppaneille, jotka toimivat Home Instead Finland Oy:n toimeksiannosta. Kolmansienosapuolien tarpeisiin on mahdollista luoda erillisiä asiakasrekistereitä, joihin asiakas liittyy omalla suostumuksellaan. Näillä asiakasrekistereillä on oma rekisteriseloste.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus ja ylläpito edellyttävät henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Home Instead Finland Oy:n lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyvät. Jokainen asiakasrekisterin tietoja käsittelevä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

B. Manuaalinen aineisto
Asiakkaiden henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa toimistotiloissa, joihin pääsy vain Home Instead Finland Oy:n henkilökunnalla.

11. Tarkastusoikeus
Rekisterissä oleva voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot pyytämällä niitä Home Instead Finland Oy:n yhteyshenkilöltä, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan kohdassa 2.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterin jäsenillä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä Home Instead Finland Oy:n yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan kohdassa 2.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista henkilörekisteristä. Tiedot poistetaan, kun siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa siirrettävässä muodossa mukaansa. Rekisteriä ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Mahdollisista rekisteröidyn tietoon kohdistuneista tietoturvaloukkauksista tiedotetaan rekisteröidyille ja viranomaisille säädösten mukaisesti.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Home Instead Finland Oy:n yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan kohdassa 2.

Superluksus, ihana Eija, joka hoitelee kotihommat ja maksaa tarkkana tyttönä laskuni. Meistä on tullut ystäviä!
Heli, Espoo