Uusi yrittäjä Helsingin keskustaan | Home Instead
Etsi lähin toimisto Soita 010 841 7400

Uusi yrittäjä Helsingin keskustaan

Olet täällä

Ikäihmisten hoivapalveluja tarjoava Home Instead Seniorihoiva avaa uuden toimipisteen Etelä-Helsinkiin, jossa franchiseyrittäjänä aloittaa Camilla Sippola. Etelä-Helsingissä asuu merkittävä osa Helsingin yksinasuvista yli 65-vuotiaista, jotka tarvitsevat yhä enemmän arjen apua ikääntyessään.

Etelä-Helsingin toimiston franchiseyrittäjänä aloittavalla valtiotieteiden kandidaatti Camilla Sippolalla on mittava kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä mm. Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden kuntouttavassa työtoiminnassa ja koulukuraattorina, sekä Helsingin kaupungin sosiaalitoimessa vanhusten parissa. Sippola on peruskoulutukseltaan terveydenhoitaja.

”Toimiessani Marian sairaalassa sosiaalityössä arvioimme vanhuksen kotona selviytymistä ja eri palveluvaihtoehtoja. Tuolloin havaitsin, kuinka heikot monen ikäihmisen tukiverkostot ovat. Teimme tiivistä yhteistyötä omaisten ja alueen sosiaalityön kanssa, mutta monella ikäihmisellä on selkeästi tarve lisäpalveluille voidakseen asua itsenäisesti omassa kodissaan. Erityisesti yksinasuvilla tämä tarve korostuu”, tuore franchiseyrittäjä Camilla Sippola kertoo.

Helsingissä yksinasuvien vanhusten osuus merkittävä

Helsingissä yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on tällä hetkellä noin 17 prosenttia eli lähes 104 000 henkeä ja osuus kasvaa tulevina vuosina pääkaupunkiseudulla jyrkästi. Terveydenhoidon ja sosiaalipalvelujen kannalta kuormittavimpien yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa tasaisesti vuoteen 2030 asti, jolloin kasvu nopeutuu huomattavasti. Yksinasuvien osuus ikääntyvästä väestöstä on Helsingissä merkittävä. Jopa 45 000 yli 65-vuotiasta asuu yhden hengen taloudessa, ja valtaosa heistä on naisia. Yksinäisten vanhusten määrä lisää paineita alueen vanhusten asumista tukevien palvelujen lisäämiselle.

”Uskon, että kantakaupungin ikääntyvä väestö ymmärtää arkea tukevien palveluiden tärkeyden oman toimintakyvyn ylläpidossa ja haluaa pitää huolta itsestään. Uuden toimiston myötä Home Instead Seniorihoiva voi entistä paremmin palvella eteläisen Helsingin asiakkaita, jotka arvostavat laadukkaan hoivan tarjoamista suoraan omaan kotiin”, Camilla Sippola kertoo.

Helsingissä noin 88 prosenttia yli 75-vuotiaista asuu omassa asunnossaan, mikä on jatkossakin vanhusten asumispolitiikan keskeinen tavoite. Omassa kodissa mahdollisimman pitkään asumista tulee pyrkiä tukemaan ja edesauttamaan kaikin tavoin, sillä se vastaa sekä vanhusten omia toiveita että yhteiskunnan tavoitteita.

Hoivaketju jatkaa kasvuaan

Vuodesta 2008 lähtien Suomessa toimineen Home Instead Seniorihoivan muut palvelutoimistot sijaitsevat Itä-, Koillis- ja Länsi-Helsingissä, Vantaalla, Tampereella ja Lahdessa. Jokainen toimisto on itsenäisesti omistettu ja johdettu.

Hoiva-alan franchiseketjun tavoitteena on laajentaa toimintaa kattamaan koko Suomen alue. ”Etsimme uusia yrittäjäehdokkaita myös esimerkiksi Oulun, Jyväskylän, ja Porin seudulta. Ikääntyvässä Suomessa kotihoivapalveluille riittää kysyntää. Seniorit ovat valmiita hankkimaan palveluita oman elämänlaatunsa parantamiseksi ja voidakseen asua kotona itsenäisesti mahdollisimman pitkään”, ketjun toimitusjohtaja Samuli Suominen kertoo.

Home Instead tuottaa ikäihmisille hoivapalveluita, kuten ulkoilutusta ja viriketoimintaa, ruuanvalmistusta, kodinhoitoa, kumppanuus- ja seuranpitopalveluita, asiointi- ja kuljetuspalveluja, sekä henkilökohtaista avustamista. Hoivanantajat kannustavat ja tukevat senioreita päivittäisissä toimissa mahdollistaen kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Yhtiö kuuluu kansainväliseen Home Instead Senior Care -ketjuun.

 

UUDEN TOIMIPISTEEN YHTEYSTIEDOT

Etelä-Helsingin Palvelutoimisto
Home Instead Seniorihoiva Helsinki Etelä
Yrittäjä: Camilla Sippola
Pasilanraitio 9, 00240 Helsinki
Puhelin: 010 567 7000

 

 

Tämä on hienoa! Sen jälkeen, kun tein sopimuksen Home Instead Seniorihoivan kanssa vanhempieni hyväksi, niin nyt minun ei enää tarvitse tehdä niitä 15 puhelua joka päivä varmistaakseni, että kaikki vanhempieni luona on kunnossa.
Katja, Helsinki