Asiakasrekisteri | Home Instead
Etsi lähin toimisto Soita 010 841 7400

Asiakasrekisteri

Olet täällä

Home Instead Finland Oy
Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Home Instead Finland Oy, Käyntiosoite: Valimotie 2, 00380 Helsinki Y-tunnus: 2215245-1

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Olli Houttu, Home Instead Finland Oy, olli.houttu@homeinstead.fi Puh +358 50 337 5854

3. Rekisterin nimi
Home Instead Finland Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään Home Instead Finland Oy:n asiakastietoja. Tämän rekisterin mukaisten tietojen käsittelyn tarkoituksena on Home Instead Finland Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, Home Instead Finland Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelu sekä kehittäminen, tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittaminen, mainonta ja markkinointi.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Rekisteri pitää sisällään tietoja luonnollisista henkilöistä.

6. Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaat:

Henkilötiedot:

  • Etu- ja sukunimet
  • HETU
  • Osoite, postinumero ja -toimipaikka, laskutustiedot
  • Yhteyshenkilön (henkilöiden) puhelinnumero
  • Yhteyshenkilön (henkilöiden) sähköpostiosoite
  • Asiakkaan terveyden, hyvinvoinnin ja hoivan kannalta tarvittavat tiedot

Yhteistyötahot:

Yhteystiedot:

  • Yrityksen osoite, postinumero ja -toimipaikka - Yhteyshenkilön puhelinnumero
  • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
  • Yhteyshenkilön tehtävänimike

Muut tiedot:

- Sopimustiedot - Sovitut palvelut - Palveluestot - Palvelutiedustelun lähde

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja jotka on saatu, kun asiakas, tämän omainen tai yhteistyö organisaatio on ottanut yritykseemme yhteyttä puhelimitse, internet sivulla olevan lomakkeen tai sosiaalisen median kautta.

Rekisteri sisältää luonnollisen henkilön itse itsestään tai lähiomaisestaan antamia tietoja, sekä julkisen tahon tai viranomaisen kautta saatuja tietoja. Tietoja saadaan asiakkaan tekemästä sopimuksesta ja asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla sekä palvelusuhteen kautta. Yhteystietoja kerätään myös messuilla tai muissa verkostoitumistapahtumissa henkilön itse antamina.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan omasta suostumuksesta henkilötietolain sallimin tavoin Home Instead Finland Oy:n yhteistyökumppaneille, viranomaisille tai asiakkaan omaisille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja tiedostot ovat suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus ja ylläpito edellyttävät henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle,
jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyvät. Jokainen asiakasrekisterin tietoja käsittelevä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

B. Manuaalinen aineisto
Asiakkaiden ja henkilökunnan henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa toimistotiloissa, joihin pääsy vain Home Instead Finland Oy:n henkilökunnalla.

 

11. Tarkastusoikeus
Rekisterissä oleva voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot pyytämällä niitä Home Instead Finland Oy:n yhteyshenkilöltä, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan kohdassa 2.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterin jäsenillä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä Home Instead Finland Oy:n yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan kohdassa 2.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista henkilörekisteristä. Tarpeettomat tiedot poistetaan, kun asiakkuus ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet. Lainvaatimat aineistot yrityksellä on velvollisuus säilyttää lain vaatima aika. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa siirrettävässä muodossa mukaansa. Rekisteriä ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Mahdollisista rekisteröidyn tietoon kohdistuneista tietoturvaloukkauksista tiedotetaan rekisteröidyille ja viranomaisille säädösten mukaisesti.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Home Instead Finland Oy:n yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan kohdassa 2.

Hoivanantajani on aina iloinen, hyvä seuranpitäjä, joka hoitelee tavanomaiset kotihommat ja kaupassa käynnit hyvin.
Pentti, Espoo