Terveiset Davosin Ikääntymisen neuvostosta!

|
Tekstin kokoA-
A+

 

Home Instead Senior Care:n perustaja ja pääjohtaja Paul Hogan vieraili Suomessa 29.- 31. tammikuuta 2013.

 

Maailman talousfoorumin WEF:n Globaalin ikääntymisen neuvoston jäsen Hogan tapasi Suomen vierailullaan alan tutkijoita ja vaikuttajia sekä tutustui perustamansa yrityksen Suomen toimintaan vierailemalla sekä Espoon emotoimistolla, että Helsingin Pitäjänmäen palvelutoimistolla. Hän tapasi myös Suomen ensimmäiset franchising yrittäjät, jotka aloittavat toimintansa kevään aikana.

Hogan saapui Suomeen suoraan Sveitsistä Davosin vuosittaisesta talousfoorumista, jossa hän vaikuttaa neljättä vuotta muun muassa Globaalissa ikääntymisen neuvostossa. Hän toikin tuoreimmat terveiset – missä vanhusasioissa mennään maailman päättäjien keskuudessa.

Maailmanlaajuisessa julkisessa keskustelussa korostuvat usein väestön ikärakenteen muutoksen vaikutukset taloudelle ja liian useasti unohdetaan se, että vanheneminen on luonnollinen osa jokaisen elämää. Sitä ei voi nähdä pelkkänä ongelmana. Nopea ikääntymisen tuomat haasteet ovat myös voitettavissa. Tätä ei voi kuitenkaan tehdä ihmisarvoisen vanhuuden kustannuksella.

- Davosin tämän vuoden pääviestinä on, että vanheneminen ei voi olla pelkkä ongelma, sanoo ikääntymisneuvoston virallinen raportoija Hogan ja jatkaa:

- Päivittelemme, miten 48 prosentilla 65 vuotta täyttäneistä on vähintään kaksi kroonista vaivaa. Unohdamme kuitenkin, että 52 prosentilla ei ole. Olemme huolissamme huoltosuhteesta, mutta jätämme hyödyntämättä pystyvien ikäihmisten sosiaalisen pääoman ja työhalut, hän huomauttaa.

Hogan toivoisi, että sopeuttaisimme työtehtäviä nykyistä enemmän ihmisten mukaan. Pienten lasten vanhemmatkin tarvitsevat joustoa voidakseen huolehtia lapsistaan ja ikääntyneistä vanhemmistaan.

Hogan pitääkin yrityksensä toimintaa hyvänä esimerkkinä mahdollisuudesta luoda työpaikkoja ikääntyvälle väestölle. Vaikka seniorit ovat yrityksen asiakaskuntaa, näkee hän yli 65-vuotiaat myös tulevaisuuden työvoimana.

– Meillä on 75 000 hoivanantajaa 16 maassa. Kolmasosa heistä on yli 60-vuotiaita, hän kertoo.

Suomessa yrityksen vanhimmat työntekijät ovat yli 70 - vuotiaita.

Hogan muistuttaa, että ihmisten eliniänodote on nousussa. Yhteiskunnan pitäisi muuttua sen mukaan.

Eläkettä voitaan suunnitella jatkossa 70-75-vuotiaana.  Hän uskoo, että todellisuudessa eläkeikä siirtyy 85 ikävuoteen.

Hogan pitää selvänä, että yhteiskunta ei pysty huolehtimaan ikäihmisten kaikista tarpeista. Vaikka julkinen ja yksityinen sektori ovat Hoganin mielestä kaksi täysin eri asiaa, niiden täytyisi hänen mukaansa toimia limittäin. Home Instead tarjoaa lisäpalveluita myös hoitokodeissa oleville vanhuksille.

– On tärkeää, että julkinen sektori on avoin yksityisen sektorin palveluille, jotka voivat täyttää kohtaamattomien tarpeiden aukkoja, Hogan sanoo.

Hogan tapasi Suomen vierailulla laajasti eri median edustajia.

Lue lisää Hoganin ajatuksista: Uusi Suomi, Suomen Kuvalehti

Katso Davosin talousfoorumin WEF:n tuottama video, jossa Paul Hogan sekä tohtori John Beard keskustelevat Ikääntymisen neuvoston tämän vuoden agendasta.  LINKKI: http://www.weforum.org/sessions/summary/preparing-ageing