Magneettikuvaus auttaa löytämään Alzheimerin yhä varhemmin

|
Tekstin kokoA-
A+

Alzheimerin tauti voidaan havaita yhä varhaisemmassa vaiheessa, kertoo Itä-Suomen yliopistossa tehty väitöstutkimus.

Lääketieteen kandidaatti Valtteri Julkusen väitöskirja osoittaa, että Alzheimerin taudille tyypillisiä aivojen rakenteissa tapahtuvia muutoksia voidaan havaita uusilla magneettikuvien analysointimenetelmillä jo vuosia ennen varsinaisia vakavia oireita. Tutkimuksessa käytettiin useita aivokuoren sekä aivojen syvien rakenteiden muutoksia mittaavia analysointimenetelmiä ja kehitettiin laskennallinen malli, jolla voitiin ennustaa Alzheimerin tautiin sairastumista jo vuosia ennen diagnoosin asettamista.

Aikaisemmin aivojen magneettikuvantamista on käytetty sulkemaan pois muut mahdolliset syyt oireille, mutta tulevaisuudessa kuvantamisen toivotaan tuovan apua myös taudille tyypillisten muutosten havaitsemiseen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Uutta diagnostiikkaa voidaan hyödyntää myös uusien lääkkeiden kehityksessä.

Tutkimuksen tulosten perusteella Alzheimerin taudille tyypillinen alueittainen aivokuoren oheneminen voidaan havaita jo lievien muistihäiriöiden ilmaannuttua, vuosia ennen varsinaisen Alzheimerin taudin diagnosointia. Lisäksi aivokuoren varhainen oheneminen taudissa tyypillisesti vaurioituville alueille oli yhteydessä vakavampiin oireisiin.

Tutkimuksessa saatiin myös viitteitä siitä, että pitkä koulutus tarjoaa suojaa Alzheimerin taudin oireita vastaan, rakenteellisilla ja toiminnallisilla mekanismeilla.

Alzheimerin taudin kuvasi ensi kerran saksalainen tutkija Alois Alzheimer vuonna 1906. Maailman terveys- järjestön WHO:n mukaan maailmassa on parhaillaan noin 18 miljoonaa ihmistä, jotka sairastavat Alzheimerin tautia. Suomessa arvioidaan olevan noin 70 000- 100 000 Alzheimerin tautia sairastavaa. Maailmanlaajuisesti määrän arvioidaan nousevan 34 miljoonaan vuoteen 2025 mennessä. Sen yhteiskunnallinen vaikutus on valtava.

Valtteri Julkusen neurologian alaan kuuluva väitöskirja Cortical thickness analysis in early diagnostics of Alzheimer’s disease tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 30.11.2012.

Lisätietoja: palvelupäälikkö Birgitta Suominen, puhelin 010 841 7401.