Ikäihmisten palokuolemat lisääntyneet

|
Tekstin kokoA-
A+

Tulipaloissa kuoli viime vuonna 80 ihmistä, selviää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tiedoista. Palokuolemien määrä nousi huomattavasti edellisvuodesta.  Yli 65-vuotiaiden osuus palokuolemista oli viime vuonna noin kolmannes.

Tämän vuoden 2013 tammikuun loppuun mennessä tulipaloissa on kuollut 12 ihmistä, joista puolet on yli 65- vuotiaita.

Yhteiskunnan ikärakenteen muutos näkyy myös palokuolemissa.  Ikäihmisten suhteellinen osuus väestöstä kasvaa nopeasti. Mikäli asumisen turvallisuutta ei pystytä edistämään, vanhusten palokuolemien määrän voidaan olettaa kasvavan. Ikäihmisten turvallisuudesta huolehtiminen nähdäänkin erityisenä haasteena, johon pyritään kiinnittämään yhä enemmän huomiota.

- Suomessa pyritään siihen, että ikääntyneet asuvat omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Tällöin täytyy muistaakotitapaturma- ja paloturvallisuusriskit. Tehokkain tapa ehkäistä palokuolemia on automaattinen sammutuslaitteisto eli sprinkleri, kertoo Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tiedotuspäällikkö Juha Hassila.

Jotta ikäihmisten palokuolema haasteeseen voivaan vastata - täytyy kodin turvallisuutta  parantaa erilaisilla laitteilla. Hassila korostaa, että automaattinen sammutuslaitteisto eli sprinkleri on tehokas keino estää palokuolemat ja tulipalojen aiheuttamat materiaaliset vahingot. Sprinkleri pyrkii sammuttamaan palon jo alkuvaiheessa. Samalla se ehkäisee tehokkaasti myös tappavien, myrkyllisten savukaasujen syntymistä paloissa.

Muita paloturvallisuutta edistäviä laitteita ovat esimerkiksi ajastin, joka katkaisee liedestä sähkön, jos uuni tai hellan levy jää päälle. Palovaroittimen pariston vaihtoa varten on kehitetty kotelo, joka kiinnitetään sopivalle korkeudelle seinään. Näin asukkaan ei tarvitse kiipeillä paristoa vaihtaessaan ja hän välttyy onnettomuuksilta. Pariston testaaminen onnistuu helposti esimerkiksi mopin varrella.

- On tärkeää, että seniorin lähellä on ihmisiä, jotka tarkistavat hänen kotinsa paloturvallisuuden säännöllisesti. Esimerkiksi palohälyttimen paristot tulee olla toimivia, sekä kulkureitit kunnossa, huomauttaa Hassila.

Viime vuonna suurin tulipalossa kuolleiden ryhmä olivat ikäihmiset. Yli 60-vuotiaiden osuus viime vuoden palokuolleista oli lähes puolet. Aiemmin selkein riskiryhmä olivat keski-ikäiset miehet.

Home Instead Seniorihoiva tekee jokaisen asiakassuhteen alussa turvallisuustarkistuksen ikäihmisen kotiin. Myös hoivanantajat koulutetaan ottamaan huomioon paloturvallisuus. Lisätietoa: palvelupäälikkö Birgitta Suominen, puhelin 010 841 7401.

 

Blogin lähde: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö www.spek.fi