Blogit

|
Tekstin kokoA-
A+

Kuka hoitaa, kun läheinen sairastuu yhtäkkiä?

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on välillä haasteellista ihan tavallisessa arjessakin. Kun tähän yhtälöön lisätään vielä yllättäen vakavasti sairastunut läheinen, uhkaa tilanne muuttua erittäin vaikeasti hallittavaksi. Toisaalta työelämä vaatii päivittäistä osallistumista, mutta toisaalta on myös tarve hoitaa sairastunutta isää, huonokuntoista äitiä tai loukkaantunutta perheystävää. Laki antaa mahdollisuuden jäädä työstä hoitovapaalle, mutta onko tämä aina ainoa mahdollinen ratkaisu?

Ulkoilussa edetään askel askeleelta

Ulkoilu on tärkeää ikäihmisille, sillä se pitää mielen virkeänä ja kohottaa kuntoa. Monet ikääntyneet tarvitsevat kuitenkin tukea ulkoilun uudelleen aloittamiseksi esimerkiksi talven tai sairauden jälkeen. Home Instead Seniorihoivan hoivanantaja Kaija toteaa, että hänen asiakkailleen ulkoilu on vähintään yhtä tärkeää kuin jutustelu, sillä molemmat piristävät ja tuottavat mielihyvää.

- Ikäihmisen kynnys lähteä nauttimaan ulkoilmasta kasvaa sitä suuremmaksi, mitä kauemmin edellisestä ulkoilukerrasta on. Luotettavan henkilön tsemppauksen avulla ulkoilu alkaa kuitenkin näyttäytyä taas houkuttelevana ja ennen kaikkea mahdollisena.

Vinkkejä sairaalakierteen ehkäisyyn

THL:n tutkimuksen mukaan jopa 60% sairaalahoidosta kotiin palanneista ikäihmisistä joutuu uudestaan sairaalahoitoon kolmen kuukauden sisällä kotiinpaluusta. Seuraavilla vinkeillä ehkäiset oman läheisesi joutumista sairaalakierteeseen.

1.       Suunnittele kotiinpaluu jo sairaalassa.

Ikäihmisen kodista turvallisempi? Tässä parhaat vinkit

Ikääntyvät välttelevät usein muutoksia kodissaan. Kodin turvallisuuteen on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota, sillä jo pienillä muutoksilla voidaan lisätä kodin turvallisuutta ja asumismukavuutta. Erityisesti sairaalasta kotiin palaavan seniorin tarvitsemat muutokset on hyvä tehdä jo sairaalassaoloaikana.

Nukuitko Hyvin?

Tarvitsemme unta monesta eri syystä johtuen. Nukkumisen aikana palaudumme päivän rasituksilta, toimintakykymme palautuu ja fyysinen sekä henkinenkin väsymys poistuu. Unen aikana myös opitut asiat painautuvat muistiimme. Unen pituus ja tarve vaihtelee kunkin ihmisen kodalla yksilöllisesti. Noin kolme neljännestä tarvitsee unta 7-8 tuntia vuorokaudessa, jotkut vähemmän, jotkut enemmän. Yksi asia on kuitenkin kiistaton: liian vähäinen nukkuminen ei ole terveellistä.

Omaishoitajat käyttävät lakisääteisiä vapaita heikosti

Suomessa arvioidaan olevan noin 300 000 omaishoitotilannetta. Näistä 60 000 katsotaan olevan sitovia ja vaativia.

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä avun tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. (Suomen omaishoidon verkosto)

Laissa omaishoidon tuesta määritellään omaishoitajaksi henkilö joka on tehnyt toimeksiantosopimuksen läheisensä omaishoidosta kunnan kanssa. Omaishoitosopimuksia oli Suomessa vuonna 2011 n. 39 000.

Vuoden 2013 geriatrinen julkaisu:fyysiseen toimintakykyyn voidaan vaikuttaa

Vuoden 2013 geriatriseksi julkaisuksi valittu artikkeli käsittelee kokonaisvaltaisen geriatrisen arvion ja monitekijäisen intervention merkitystä iäkkäiden fyysiseen toimintakykyyn.

Ikäihmisten palokuolemat lisääntyneet

Tulipaloissa kuoli viime vuonna 80 ihmistä, selviää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tiedoista. Palokuolemien määrä nousi huomattavasti edellisvuodesta.  Yli 65-vuotiaiden osuus palokuolemista oli viime vuonna noin kolmannes.

Magneettikuvaus auttaa löytämään Alzheimerin yhä varhemmin

Alzheimerin tauti voidaan havaita yhä varhaisemmassa vaiheessa, kertoo Itä-Suomen yliopistossa tehty väitöstutkimus.

” Oi jospa olis joulu ainainen..”

Home Instead Seniorihoivan toimistonväki kiittää hoivanantajia, esiintyjiä sekä pitopalvelua onnistuneista pikkujouluista!