Alzheimer ja dementiahoiva

|
Tekstin kokoA-
A+

Hoivapalvelu Alzheimerin taudista ja muista muistisairauksista kärsiville

Yli 130.000 ihmisellä Suomessa on Alzheimerin tauti tai jokin muu muistisairaus. Vuosittain 13.000 ihmistä Suomessa sairastuu dementoivaan sairauteen. Näihin lukuihin peilaten, hoivan tarve on ilmeinen. Luvut edustavat tuhansien perheiden rakkaimpia ihmisiä, jotka vaativat erikoistunutta vanhusten hoivapalvelua sekä kotona että avustettuna hoivakodeissa.

Hoivan tarvitsijan ja muistisairaan omaisena et ole yksin. Vuodesta 1994 perheet kuten sinunkin perheesi, ovat luottaneet Home Instead Seniorihoivan ihmisläheiseen kotihoivapalveluun -  hoivapalveluun ikäihmisille, joilla on todettu Alzheimerin tauti tai siihen liittyvä dementia.

Alzheimerin taudin tai muiden dementiaa aiheuttavien muistisairauksien odotetaan kasvavan globaalisti nykyisestä 44 miljoonasta (2013 arvio) jopa 135 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä (ADI G8).

Asiantuntijat ovat yhdessä Home Instead Seniorihoivan kanssa kehittäneet Hoivanantajille suunnatun ainutlaatuisen hoivapalvelun koulutusohjelman CARE: Changing Aging through Research and Education (ikääntymisen muuttaminen tutkimuksen ja koulutuksen avulla). Tämä ohjelma on käytössä Home Instead Seniorihoiva -toimistoissa kaikkialla maailmassa.

Alzheimer-koulutus ja kotihoivatekniikat antavat Hoivanantajille vahvan pohjan antaa lähimmäisellesi laadukasta ja asianmukaista hoivaa. Niinpä voit olla varma, että rakkaimpasi on luotettavassa hoivassa.

Hoivanantajat koulutetaan:

  • Avustamaan päivittäisissä toiminnoissa
  • Hallitsemaan käytösoireita
  • Valmistamaan ravitsevia aterioita
  • Järjestämään virikkeellistä toimintaa
  • Huolehtimaan turvallisesta ympäristöstä

Hoivanantajat voivat myös avustaa esimerkiksi puutarhanhoidossa ja tarjota sopivia elämyksiä, jotka edistävät seniorin omatoimisuutta ja lisäävät itsenäisyyden kokemusta.

Tuttu ympäristö on muistisairaalle henkilölle paras paikka. Home Instead Seniorihoivan luotettu hoivapalvelu auttaa läheistäsi ylläpitämään säännöllistä rutiinia parantaen hänen elämänlaatuaan.

Kannustava ja avustava lähestymisemme hoivan antajana tukee perheenjäseniä muistisairauden asettamien haasteiden kanssa. Ota yhteyttä Home Instead Seniorihoivaan, ja vieraile Muistiliitto ry:n sivuilla, joilta löytyy runsaasti lisätietoa muistisairauksista ja niiden hoidosta.